Uw VastGOED in beeld met online BIM


Actuele en betrouwbare vastgoed informatie is voor iedereen belangrijk. 

Oadis maakt dit voor u mogelijk met online 3D bouw informatie modellen (BIM). 

 

Kennis van uw bezit met de BIMcartotheek van Oadis

Oadis biedt met de online BIMcartotheek een schaalbare oplossing  voor vastgoedeigenaren, beheerders, eindgebruikers en dienstverleners (zoals onderhoudsdiensten) om over actuele gegevens vanuit BIM te kunnen beschikken. 

 

Taakgerichte BIM apps

De taakgerichte mobiele apps van BIMoffice zijn gekoppeld aan de BIMcartotheek zodat iedereen altijd en overal alle gegevens uit élk BIM kan opvragen. Of juist nieuwe locatie gebonden informatie kan vastleggen over bijvoorbeeld de gevels, kozijnen, installaties of de gebouwde omgeving; inclusief foto's, handtekeningen en documenten.  Met handzame apps voor bijvoorbeeld reparatieverzoeken, sleutelbeheer of conditiemetingen verrijkt de gebruiker uw BIM (ongemerkt) met actuele gegevens. 

 

Systeem integratie

Door integratie van BIMcartotheek en BIMoffice apps van Oadis met uw bestaande ICT systemen kunnen gegevens aan elk BIM worden gekoppeld voor visualisatie, rapportage en analyse. Ook externe webdiensten van bijvoorbeeld de BAG of het Kadaster zijn met de BIMcartotheek van Oadis te koppelen. Zo heeft u direct totaal inzicht van uw bezit! 

 

Open (BIM) informatie standaarden

Alle diensten en ICT oplossingen van Oadis worden op basis van open informatie standaarden: het eigenaarschap van uw gegevens wordt zo geborgd, omdat deze zo systeem- en leverancier onafhankelijk zijn! Sterker nog: digitalisering van de ketensamenwerking wordt efficiënter omdat alle door derden aangeleverde digitale vastgoed gegevens zijn te integreren met uw BIM. 

 

Oadis haalt meer(waarde) uit uw BIM

Bij de oplevering van een project komt steeds vaker een BIM model beschikbaar als opleverdocumentatie. De BIMcartotheek van Oadis beschikt over slimme analyse- en rapportage mogelijkheden om de kwaliteit van de geleverde gegevens te borgen, bijvoorbeeld volgens uw eigen BIM protocol of die van Aedes BIM protocol voor woningcorporaties. Oadis krijgt zo meer ín uw BIM, zodat u daar in nabije én in de toekomst optimaal profijt van heeft. 

 


Uitnodiging gratis workshop 'BIM voor woningcorporaties'

Oadis BIM adviseurs zijn als lid van de Aedes BIM werkgroep de co-auteurs van het door Aedes publiceerde 'BIM protocol woningcorporaties'. Wij laten u graag zien hoe dit BIM protocol werkt. 

 

Exclusief voor medewerkers van woningcorporaties en beheerders van maatschappelijk of overheidsvastgoed zullen wij dit BIM protocol inhoudelijk toelichten. U leert dan waarom en vooral hoe dit BIM protocol werkt. 

 

Middels een live demonstratie van de online BIMcartotheek tonen wij BIM modellen die volgens het protocol zijn opgezet om vervolgens de inzetbaarheid van BIM te tonen zoals NEN2580 rapportages en uitwisseling BIM met MJOB. Ook zullen we de meerwaarde van de aan BIM gekoppelde mobiele apps tonen.  

 

Na uw deelname ontvangt u een gratis proefabonnement op de BIMcartotheek inclusief een mobiele bim app, zodat u met uw eigen BIM model(len) of een proefmodel kennis kunt maken met de mogelijkheden van BIM. 

 

De workshops worden georganiseerd op ons kantoor te Uden.

 

Meld u hieronder aan voor de gratis deelname aan de eerstvolgende sessie. 

Oadis BIM experts met visie op informatie levensloop

Herkenbaar? Wellicht heeft u een BIM model ontvangen vanuit een project of zelfs al uw complete bezit laten 'verbimmen': desondanks heeft u het gevoel dat er meer uit BIM te halen moet zijn. Dat vinden wij ook.

 

Van een eerste kennismaking met BIM tot de ontsluiting van complexe grote modellen en deze werkbaar maken voor uw organisatie. Uw ambities zijn ons doel en we weten hoe ze haalbaar zijn.

 

Oadis helpt u graag om de inzetbaarheid van uw BIM te analyseren én te vergroten. Wij  zijn een onafhankelijk BIM adviesburo (en maken dus geen BIM modellen), daarom kunnen wij uw aanbesteding of uitvoering van BIM modelleerwerkzaamheden organiseren of begeleiden. Als 'BIM controller' borgen wij continue de kwaliteit van uw BIM gegevens of kunnen wij deze onderzoeken en rapporteren. Zo weet u dat u krijgt wat u mag verwachten. 

 

BIM kwaliteitsonderzoek
Maatschappelijke vastgoedeigenaren met vragen over de inzetbaarheid van hun BIM model krijgen de eerste 2 uur BIM kwaliteitsonderzoek gratis van Oadis. Nog geen BIM, maar wel BIM ambities? Kom dan voor een 2 uur gratis consult of neem deel aan de workshop 'BIM voor woningcorporaties'.

 

Vraag hieronder uw gratis BIM onderzoek of adviesgesprek aan. 

Oadis online BIM oplossingen

Onze BIM oplossingen zijn online en open BIM gebaseerd en dus integreerbaar met uw bestaande software. Wij zorgen er voor dat u BIM slimmer en beter kan inzetten voor uw eigen organisatie doelstellingen.

 

 

EDMmodelserver

De BIMcartotheek van Oadis betreft een modulair ingericht BIM data warehouse op basis van de EDMmodelserver. Dit werkt 100% volgens open BIM standaarden, waardoor de data integriteit geborgd is.

 

BIMoffice mobiele (web)apps

Snel een slimme app nodig? De vrij  in te richten taakgerichte apps zijn te koppelen aan uw BIM modellen en bestaande ICT systemen. 

 

Synchro 4D/5D projectmanagement

Echt virtueel bouwen met 3D BIM gaat slimmer met Synchro software. Planning en (bouwplaats)simulatie gebeurt direct vanuit het (online) model, terwijl met de 4D iPad app de project voortgang bewaakt. Iedereen is op de hoogte van de stand en kwaliteit van het project. Veelal ingezet door opdrachtnemers om opdrachtgevers visueel op de hoogte te houden met bijpassende gratis 4D viewers. 

 

De website van Synchro 4D met uitgebreide product informatie is bereikbaar via www.4Dbim.nl